Intervencije 2020
30.12.2020 ob 19.34 uri
69. intervencija:
POŽAR ELEKTRO OMARE - HRPELJE
08.12.2020 ob 19.59 uri
68. intervencija:
POPLAVLJENA KLET - KLANEC
06.12.2020 ob 16.58 uri
67. intervencija:
POPLAVLJENA KLET - KLANEC
19.10.2020 ob 17.39 uri
66. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - BREZOVICA
10.10.2020 ob 17.57 uri
65. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - POLJANE
29.09.2020 ob 17.00 uri
64. intervencija:
ODSTRANJEVANJE ČEBELJEGA ROJA - OCIZLA
28.09.2020 ob 12.05 uri
63. intervencija:
POPLAVLJENO STANOVANJE - HRPELJE
25.09.2020 ob 18.21 uri
62. intervencija:
PROMETNA NESREČA - ROŽICE
25.09.2020 ob 18.16 uri
61. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - ARTVIŽE
22.09.2020 ob 18.30 uri
60. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV IN OS - ROŽICE
20.09.2020 ob 07.25 uri
59. intervencija:
TEHNIČNA POMOČ (ZAMAKANJE STANOVANJA) - KOZINA
17.09.2020 ob 19.20 uri
58. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - PREŠNICA
17.09.2020 ob 18.16 uri
57. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - OCIZLA
17.09.2020 ob 14.02 uri
56. intervencija:
PROMETNA NESREČA S SMRTNIM IZIDOM - OBROV
14.09.2020 ob 18.46 uri
55. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - BREZOVO BRDO
14.09.2020 ob 17.02 uri
54. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - KLANEC
13.09.2020 ob 15.51 uri
53. intervencija:
ISKALNA AKCIJA - OBROV
12.09.2020 ob 22.47 uri
52. intervencija:
TEHNIČNA POMOČ (ONEMOGLA OSEBA) - KOZINA
08.09.2020 ob 18.07 uri
51. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - KOZINA
04.09.2020 ob 18.10 uri
50. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - HRPELJE
03.09.2020 ob 17.54 uri
49. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - ROŽICE
02.09.2020 ob 19.07 uri
48. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - MATERIJA
02.09.2020 ob 17.43 uri
47. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - PREŠNICA
27.08.2020 ob 19.36 uri
46. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - MRŠE
27.08.2020 ob 18.22 uri
45. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - TATRE
24.08.2020 ob 19.38 uri
44. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - RODIK
24.08.2020 ob 19.28 uri
43. intervencija:
POŽAR V NARAVI - RODIK
21.08.2020 ob 19.09 uri
42. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - HOTIČNA
13.08.2020 ob 19.41 uri
41. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - OCIZLA
09.08.2020 ob 00.07 uri
40. intervencija:
ODPIRANJE VRAT - KOZINA
03.08.2020 ob 20.10 uri
39. intervencija:
NEURJE - PODRTO DREVO - GOLAC
03.08.2020 ob 19.35 uri
38. intervencija:
NEURJE - ODKRITA STREHA - BREZOVO BRDO
01.08.2020 ob 18.46 uri
37. intervencija:
PROMETNA NESREČA - SLOPE
30.07.2020 ob 21.44 uri
36. intervencija:
SPROŠČANJE DUŠIKA - BAČ
27.07.2020 ob 15.29 uri
35. intervencija:
PROMETNA NESREČA - GRADIŠČE
26.07.2020 ob 15.07 uri
34. intervencija:
POŽAR VOZILA - AC IZVOZ DIVAČA
21.07.2020 ob 00.58 uri
33. intervencija:
POŽAR V NARAVI - AC KOZINA
01.07.2020 ob 14.24 uri
32. intervencija:
TEHNIČNA POMOČ (NEVARNE SNOVI) - BEKA
01.07.2020 ob 07.35 uri
31. intervencija:
TEHNIČNA POMOČ (NEVARNE SNOVI) - BEKA
29.06.2020 ob 11.03 uri
30. intervencija:
DELOVNA NESREČA (NEVARNE SNOVI) - BEKA
27.06.2020 ob 09.23 uri
29. intervencija:
ODPIRANJE VRAT - HRPELJE
24.06.2020 ob 17.51 uri
28. intervencija:
POŽAR V NARAVI - HRPELJE
14.06.2020 ob 2011 uri
27. intervencija:
NUDENJE PRVE POMOČI - KOZINA
14.06.2020 ob 16.52 uri
26. intervencija:
PROMETNA NESREČA S SMRTNIM IZIDOM - MARKOVŠČINA
08.06.2020 ob 09.08 uri
25. intervencija:
PROMETNA NESREČA - RODIK
07.06.2020 ob 11.51 uri
24. intervencija:
PROMETNA NESREČA - OBROV
31.05.2020 ob 11.32 uri
23. intervencija:
ODPIRANJE VRAT - HOTIČNA
26.05.2020 ob 19.03 uri
22. intervencija:
ODSTRANJEVANJE OS - KLANEC
26.05.2020 ob 18.33 uri
21. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - ARTVIŽE
25.05.2020 ob 17.18 uri
20. intervencija:
ODPIRANJE VRAT (PREKLIC) - POVŽANE
16.05.2020 ob 15.06 uri
19. intervencija:
PROMETNA NESREČA - PETRINJE
13.05.2020 ob 21.41 uri
18. intervencija:
IZTEKANJE GORIVA - MATERIJA
22.04.2020 ob 10.41 uri
17. intervencija:
VELIK POŽAR V NARAVI - PETRINJE
13.04.2020 ob 18.11 uri
16. intervencija:
POŽAR VOZILA - TUBLJE
12.04.2020 ob 13.55 uri
15. intervencija:
POŽAR V NARAVI - KLANEC
07.04.2020 ob 17.41 uri
14. intervencija:
POŽAR V NARAVI - KOZINA
31.03.2020 ob 22.11 uri
13. intervencija:
DIMNIŠKI POŽAR - SLIVJE
26.03.2020 ob 17.00 uri
12. intervencija:
POŽAR V NARAVI - PREŠNICA
21.03.2020 ob 10.59 uri
11. intervencija:
POŽAR V NARAVI - MARKOVŠČINA
18.03.2020 ob 18.36 uri
10. intervencija:
POŽAR VOZIL - RODIK
06.03.2020 ob 21.45 uri
9. intervencija:
POŽAR NA OBJEKTU - PETRINJE
03.03.2020 ob 11.52 uri
8. intervencija:
PROMETNA NESREČA - TUBLJE
27.02.2020 ob 08.46 uri
7. intervencija:
DIMNIŠKI POŽAR - SLIVJE
18.02.2020 ob 18.02 uri
6. intervencija:
POŽAR VOZILA (PREKLIC) - AC KASTELEC
17.02.2020 ob 17.59 uri
5. intervencija:
ODPIRANJE VRAT - HRPELJE
13.02.2020 ob 14.32 uri
4. intervencija:
TEHNIČNA POMOČ - POVŽANE
06.02.2020 ob 12.36 uri
3. intervencija:
POŽAR V NARAVI - SKADANŠČINA
11.01.2020 ob 15.01 uri
2. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV IN OS - GOLAC
06.01.2020 ob 22.15 uri
1. intervencija:
ODPIRANJE VRAT - KOZINA

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com