Organi društva
UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK: dr. Valter Fabjančič

POVELJNIK: Igor Šiškovič

NAM. PREDSEDNIKA: David Fabjančič

TAJNIK: Branko Babuder

BLAGAJNIK: Nika Ivanovič

UPR. GAS. DOMA: Marko Renko

NAM. POVELJNIKA: Matej Fabjančič

PODPOVELJNIK: Saško Mavič

ČLAN: Igor Hrvatin

ČLAN: Ivan Babuder

ČLAN: Matej Zobec

ČLAN: Sandi Benčič

ČLAN: Zlatko Segulin

DISCIPLINSKA KOMISIJA

PREDSEDNIK: Damir Zec

ČLAN: Andrej Kljun

ČLAN: Darko Škerjanc

ČLAN: Jože Babuder

ČLAN: Tomaž Krašovec

POVELJSTVO

POVELJNIK: Igor Šiškovič

NAMESTNIK POVELJNIKA: Matej Fabjančič

PODPOVELJNIK: Saško Mavrič

POMOčNIK POVELJNIKA: Alen Hervatin

POMOčNIK POVELJNIKA: Gregor Babuder

NADZORNI ODBOR

PREDSEDNIK: Aljoša Sila

ČLANICA: Tina Zec

ČLAN: Jože Mezgec

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com