Intervencije
17.12.2017 ob 10:34 uri
92. intervencija:
NUDENJE PP - RODIK
14.12.2017 ob 03:24 uri
91. intervencija:
POŽAR OBJEKTA - KOZINA
12.12.2017 ob 08:24 uri
90. intervencija:
ODKRITA STREHA - RITOMEČE
11.12.2017 ob 18:27 uri
89. intervencija:
ISKANJE POGREŠANIH OSEB - GOLAC
06.12.2017 ob 15:59 uri
88. intervencija:
RAZLITJE MOTORNEGA OLJA - KOZINA
29.11.2017 ob 15:55 uri
87. intervencija:
POPLAVA - HOTIČNA
28.11.2017 ob 18:57 uri
86. intervencija:
NUDENJE PP - OCIZLA
19.11.2017 ob 19:37 uri
85. intervencija:
POŽAR V NARAVI - KOZINA
18.11.2017 ob 16:21 uri
84. intervencija:
POŽAR ELEKTRIČNE NAPELJAVE - KRVAVI POTOK
05.11.2017 ob 15:27 uri
83. intervencija:
NUDENJE PP - HRPELJE
02.11.2017 ob 07:11 uri
82. intervencija:
PROMETNA NESREČA-KOZINA
31.10.2017 ob 10:13 uri
81. intervencija:
TEHNIČNI POSEG IN NUDENJE PP - RODIK
23.10.2017 ob 08:09 uri
80. intervencija:
PROMETNA NESREČA-KOZINA
12.10.2017 ob 17:50 uri
79. intervencija:
OBVESTILO O POŽARU VOZILA - KOZINA
11.10.2017 ob 08:01 uri
78. intervencija:
PROMETNA NESREČA - MATERIJA
05.10.2017 ob 10:59 uri
77. intervencija:
NUDENJE PP - MRŠE
01.10.2017 ob 12:33 uri
76. intervencija:
POŽAR V NARAVI - PREŠNICA
30.09.2017 ob 11:29 uri
75. intervencija:
PROMETNA NESREČA - KRVAVI POTOK
29.09.2017 ob 17:20 uri
74. intervencija:
TEHNIČNA POMOČ - RODIK
25.09.2017 ob 18:50 uri
73. intervencija:
ODSTRANJEVANJE OS - BREZOVICA
16.09.2017 ob 12:26 uri
72. intervencija:
SPROŽITEV POŽARNEGA ALARMA - RODIK
16.09.2017 ob 12:27 uri
71. intervencija:
POPLAVLJEN OBJEKT - HOTIČNA
16.09.2017 ob 16:04 uri
70. intervencija:
PROMETNA NESREČA -MARKOVŠČINA
06.09.2017 ob 18:37 uri
69. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - OREHEK
05.09.2017 ob 18:06 uri
68. intervencija:
POŽAR V NARAVI - RODIK
05.09.2017 ob 14:23 uri
67. intervencija:
POŽAR V NARAVI - PREŠNICA
04.09.2017 ob 18:06 uri
66. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - RODIK
29.08.2017 ob 16:31 uri
65. intervencija:
PROMETNA NESREČA - OBROV
27.08.2017 ob 17:49: uri
64. intervencija:
POŽAR V NARAVI - ROŽICE
22.08.2017 ob 12:01 uri
63. intervencija:
POŽAR V NARAVI - POVŽANE
20.08.2017 ob 18:26 uri
62. intervencija:
PROMETNA NESREČA - MARKOVŠČINA
18.08.2017 ob 11:26 uri
61. intervencija:
NUDENJE PRVE POMOČI - BREZOVICA
16.08.2017 ob 17:53 uri
60. intervencija:
POŽAR V NARAVI - SLAVNIK
09.08.2017 ob 15:45 uri
59. intervencija:
IZTEKANJE GORIVA - KOZINA
09.08.2017 ob 15:57 uri
58. intervencija:
NUDENJE PRVE POMOČI - KOZINA
07.08.2017 ob 18:56 uri
57. intervencija:
ODSTRANJEVANJE OS - OBROV
07.08.2017 ob 18:56 uri
56. intervencija:
PONOVITEV POŽARA V NARAVI - SLAVNIK
05.08.2017 ob 07:35 uri
55. intervencija:
POŽAR V NARAVI - SLAVNIK
04.08.2017 ob 15:40 uri
54. intervencija:
POŽAR V NARAVI - RODIK
04.08.2017 ob 20:29 uri
53. intervencija:
POŽAR V NARAVI - SLAVNIK
03.08.2017 ob 16:38 uri
52. intervencija:
POŽAR V NARAVI - KAČIČE
02.08.2017 ob 15:18 uri
51. intervencija:
POŽAR V NARAVI - MRŠE
31.07.2017 ob 08:10 uri
50. intervencija:
POŽAR TOVORNEGA VOZILA - KOZINA
31.07.2017 ob 19:42 uri
49. intervencija:
PROMETNA NESREČA - KOZINA
28.07.2017 ob 13:31 uri
48. intervencija:
POŽAR V NARAVI - BAČ PRI MATERIJI
21.07.2017 ob 11:21 uri
47. intervencija:
PROMETNA NESREČA - KRVAVI POTOK
17.07.2017 ob 13:32 uri
46. intervencija:
NUDENJE PRVE POMOČI - SKADANŠČINA
10.07.2017 ob 09:26 uri
45. intervencija:
PROMETNA NESREČA - MATERIJA
10.07.2017 ob 18:56 uri
44. intervencija:
PROMETNA NESREČA - KOZINA
05.07.2017 ob 16:26 uri
43. intervencija:
POŽAR V NARAVI - GOLAC
02.07.2017 ob 03:10 uri
42. intervencija:
PROMETNA NESREČA - KOZINA
29.06.2017 ob 13:08 uri
41. intervencija:
ODKRITA STREHA - POVŽANE
28.06.2017 ob 22:16 uri
40. intervencija:
MOČNO NEURJE - HRPELJE, KOZINA, GOLAC, ROŽICE
25.06.2017 ob 15:54 uri
39. intervencija:
NUDENJE PRVE POMOČI - OBROV
25.06.2017 ob 16:58 uri
38. intervencija:
POŽAR ELEKTRIČNEGA VODNIKA - GOLAC
25.06.2017 ob 18:17 uri
37. intervencija:
POPLAVA - HRPELJE
25.06.2017 ob 18:43 uri
36. intervencija:
POPLAVA - KOZINA
23.06.2017 ob 15:17 uri
35. intervencija:
VONJI PO PLINU - HRPELJE
23.06.2017 ob 17:43 uri
34. intervencija:
TEHNIČNI POSEG - VRHPOLJE
13.06.2017 ob 05:08 uri
33. intervencija:
POŽAR VOZILA - KASTELEC
05.06.2017 ob 14:02 uri
32. intervencija:
POŽAR V NARAVI - RODIK
04.06.2017 ob 15:50 uri
31. intervencija:
POŽAR V NARAVI - RODIK
03.06.2017 ob 11:50 uri
30. intervencija:
POŽAR V NARAVI - KOZINA
03.06.2017 ob 15:47 uri
29. intervencija:
POŽAR V NARAVI - PREŠNICA
02.06.2017 ob 09:31 uri
28. intervencija:
PROMETNA NESREČA - PETRINJE
22.05.2017 ob 18:26 uri
27. intervencija:
ODSTRANJEVANJE KAČE - KOZINA
21.05.2017 ob 14:09 uri
26. intervencija:
TEHNIČNI POSEG - NASIREC
15.05.2017 ob 18:38 uri
25. intervencija:
ODSTRANJEVANJE SRŠENOV - JAVORJE
13.05.2017 ob 11:56 uri
24. intervencija:
TEHNIČNA POMOČ - HOTIČNA
07.05.2017 ob 17:40 uri
23. intervencija:
REŠEVANJE ŽIVALI - BAČ PRI MATERIJI
30.04.2017 ob 15:55 uri
22. intervencija:
NUDENJE PRVE POMOČI - SLIVJE
28.04.2017 ob 12:49 uri
21. intervencija:
PROMETNA NESREČA - KRVAVI POTOK
24.04.2017 ob 13:38 uri
20. intervencija:
POŽAR KOMBINIRANEGA VOZILA - KOZINA
11.04.2017 ob 17:14 uri
19. intervencija:
POŽAR V NARAVI-HOTIČNA
11.04.2017 ob 17:55 uri
18. intervencija:
POŽAR V NARAVI - GOLAC
11.04.2017 ob 17:06 uri
17. intervencija:
POŽAR V NARAVI - GOLAC
09.04.2017 ob 09:52 uri
16. intervencija:
PROMETNA NESREČA - HRPELJE
09.04.2017 ob 13:32 uri
15. intervencija:
POŽAR V NARAVI - KOZINA
03.04.2017 ob 14:33 uri
14. intervencija:
POŽAR V NARAVI - BREZOVO BRDO
02.04.2017 ob 16:32 uri
13. intervencija:
POŽAR VOZILA - KASTELEC
25.03.2017 ob 17:47 uri
12. intervencija:
POŽAR V NARAVI - RODIK
25.03.2017 ob 20:08 uri
11. intervencija:
POŽAR V NARAVI - KOVČICE
12.03.2017 ob 20:40 uri
10. intervencija:
POŽAR V NARAVI - SLOPE
20.02.2017 ob 14:49 uri
9. intervencija:
PROMETNA NESREČA - KRVAVI POTOK
19.02.2017 ob 05:21 uri
8. intervencija:
PROMETNA NESREČA S SMRTNIM IZIDOM - MARKOVŠČINA
17.02.2017 ob 17:35 uri
7. intervencija:
OBVESTILO O POŽARU VOZILA - KASTELEC
16.02.2017 ob 16:04 uri
6. intervencija:
POŽAR V NARAVI - RODIK
16.02.2017 ob 16:21 uri
5. intervencija:
POŽAR V NARAVI - PREŠNICA
12.02.2017 ob 16:46 uri
4. intervencija:
UHAJANJE PLINA - KOZINA
10.02.2017 ob 13:45 uri
3. intervencija:
POŽAR LOKOMOTIVE - PREŠNICA
22.01.2017 ob 11:07 uri
2. intervencija:
ZAZNAN DIM V OBJEKTU - KOZINA
19.01.2017 ob 20:08 uri
1. intervencija:
POŽAR DIMNIKA - OBROV

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com