100. obletnica

100. OBLETNICA PGD MATERIJA


PGD Materija je v letu 2008 praznovalo 100. obletnico svojega delovanja. Člani društva smo ob tem visokem jubileju organizirali številne prireditve, slovesnosti in druge dogodke s katerimi smo zaokrožili stoletno tradicijo gasilstva v Materiji. 

Prireditve poimenovane tudi kot »Dnevi gasilstva v Materiji« so se pričele v petek, 8. 8. 2008 s predstavitvijo prve knjige o gasilstvu v kulturni dvorani Občine Hrpelje – Kozina. Osrednja slovesnost se je odvijala v soboto, 9. 8. 2008, ko smo poleg slavnostne seje, gasilske parade, prevzema novega vozila ter bogatega kulturnega in animacijskega programa, prevzeli v uporabo tudi nov gasilski dom. Poseben pečat dogajanju je dal obisk ministra za obrambo RS g. Karla Erjavca, poveljnika civilne zaščite g. Mirana Bogataja, predsednika Gasilske zveze Slovenije g. Antona Korena ter številnih gasilcev, ki so z gasilsko tehniko sodelovali v paradi. Nedelja je bila namenjena predstavitvi vseh društev v občini, gledališkim predstavam in otroškim delavnicam, seveda pa vse dni ni manjkalo različnih drugih zanimivosti ter glasbenega programa. 

Za Materijo in Občino Hrpelje – Kozina je bil to resnično praznik poln emocij, nostalgije in prijetnega druženja, za cca. 5.000 obiskovalcev, ki so nas v treh dneh obiskali, pa predvsem edinstven dogodek, ki je Materijo prikazal v pozitivni luči. 

Jubilej je bil tudi dobro medijsko pokrit, saj je bil predstavljen tako na televiziji, radiju in številnih tiskanih medijih. Najobširnejši prispevek o tridnevnem dogajanju v Materiji je bil objavljen v glasilu Občine Hrpelje – Kozina, katerega avtorica je bila urednica glasila ga. Ester Mihalič, zato ta članek objavljamo tudi na naši spletni strani. 


PRAZNIK GASILSTVA V MATERIJI (članek iz glasila Občine Hrpelje - Kozina, 2008)Dnevi gasilstva v Materiji so uspeli v polni meri. V krogu številnih obiskovalcev je PGD Materija z zanimivimi programi predstavila bogat in pester zbornik, v upravljanje od župana Zvonka Benčiča Midreta prevzela novi gasilski dom in novo, povsem opremljeno vozilo, ki ga potrebuje za intervencije. Ob tem pa se je v velikanskem šotoru na igrišču odvijalo pravo ljudsko rajanje. 

V petek, 8. avgusta, je na predstavitvi zbornika v Kulturnem domu v Hrpeljah sicer manjkala večina gasilcev, saj so pomagali ljudem pri odpravljanju posledic hudega neurja s točo, ki se je tistega popoldneva razbesnelo nad Brkini. Ostali smo budno spremljali ustvarjalce zbornika – člane gasilskega društva, ki so nam pobliže predstavili njegovo nastajanje. Predsednica odbora za pripravo knjige in avtorica ter urednica besedila je bila Alenka Lukač, doma iz Velikih Loč. Vajeti uredniškega odbora je prevzel urednik fotografije Slavko Gerželj, ki je z veliko zbirko fotografij (tudi tistih, ki jih je še bilo potrebno poslikati) uredil zbornik ter sodeloval tudi pri njegovem oblikovanju. Oblikovanje zbornika je uspešno izpeljala oblikovalka Barbara Kogoj. Darko Škerjanc je bil zadolžen za izpeljavo pogovorov z veterani – najstarejšimi gasilci. Pri razgovorih so sodelovali tudi drugi člani in izvedeli smo veliko zgodb in podatkov o gasilskem življenju v prvih desetletjih delovanja tega, pri nas najstarejšega gasilskega društva. Za zbiranje zanimivih fotografij iz osebnih zbirk gasilcev je poskrbela Maja Hervatin, za lepo slovenščino pa Andrejka Lukač. Predstavitev zbornika je povezoval Danijel Cek, ki je tudi letos vodil program vse tri dni, posebej za to priložnost pa je svoje pevce MoPZ Slavnik in mlade ter najmlajše gasilce angažirala Andreja Hrvatin (med drugim tudi gasilka). Zapeli so nam tudi gasilsko himno. Program je obogatila še Folklorna skupina Brkini. Predstavitev zbornika je predstavljala pričetek gasilskega praznika in župan Zvonko Benčič Midre je vidno ganjen tudi uradno otvoril Dneve gasilstva, obenem pa priložnost izkoristil za zadnje novice o posledicah neurja v Brkinih. Pohvalil je gasilce za takojšnji odziv in nesebično pomoč ter podporo, ki so jo nudili prizadetim občanom. Poseben pečat je pričetku Dnevov gasilstva dal pogovor z najstarejšim gasilcem Alojzem Kljunom iz Povžan. Čil domačin nas je spravil v smeh in spomnil na težke razmere gasilcev takoj po 2. svetovni vojni. Gasilce pa je nagovoril, da so resnično lahko ponosni na novi gasilski dom in opremo, ki jo imajo danes na razpolago. 

V avli kulturnega doma smo si ob tej priložnosti lahko pogledali razstavljene likovne izdelke otrok iz Vrtca Materija. Dopolnjevale so jih zanimive izjave otrok, ki odražajo njihove predstave o gasilcih. 

Kljub divjanju vetra in dežja v Materiji ponoči s petka na soboto nas je v soboto pričakalo zgledno urejeno prizorišče pri novem gasilskem domu. Zahvala gre odlični organizaciji članov PGD Materija, ki so se pod vodstvom predsednika Valterja Fabjančiča redno sestajali na organizacijskih sestankih. Vsak v organizacijskem odboru je imel svoje zadolžitve in temeljita organizacija se je med prireditvijo izkazala za odlično. 

Soboto, 9. avgusta, drugi in glavni dan praznovanja, smo pričeli s slavnostno sejo, na kateri so spregovorili predvsem veljaki gasilskega življenja v našem prostoru. To je bila tudi priložnost, da je PGD Materija podelilo zahvale vsem, ki jim pri delovanju stojijo ob strani. Sejo smo pričeli slovesno, Žiga Dodič nam je na trobento zaigral slovensko himno. Nato smo imeli priložnost slišati kratko zgodovino društva, ki sta nam jo predstavili Alenka Lukač in Tina Babuder, zatem pa je, v imenu občine, spregovoril podžupan Peter Boršič, ki je imenitno povezal preteklost in zgodovinske dogodke izpred 100 let s sedanjim nabojem nesebičnega delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Materija. Spregovoril je tudi predsednik Kraške gasilske zveze iz Sežane Božo Marinac, ki je pohvalil PGD Materija, izrazil ponos na tako organizirano društvo in jim v spomin na 100. obletnico podaril kipec sv. Florjana, ki naj vedno bdi nad njihovim gasilskim življenjem. 

Sledilo je podeljevanje priznanj. Predsednik Valter Fabjančič in poveljnik Igor Šiškovič sta priznanja najprej podelila vsem še živečim predsednikom in poveljnikom društva ter Slavku Gerželju za avtorstvo spominske sobe in velikih fotografij, ki so razobešene v gasilskem domu. Glede na to, da sta društvo vodila tudi v prejšnjem mandatu, sta tudi sama iz rok podpredsednika Danila Hervatina in podpoveljnika Davida Fabjančiča prejela priznanji. PGD Materija se je ob tej priložnosti s priznanjem in namizno zastavico društva zahvalilo tudi vsem sosednjim društvom in prijateljskim gasilskim društvom od drugod, prišli so tudi iz sosednje Škavnice na Hrvaškem, iz Brega pri Dolini v Italiji in celo iz daljnega Ormoža. Med gasilskim društvi so priznanje podelili tudi civilni zaščiti v naši občini in poveljnik Robert Kastelic jim je ob slovesni priložnosti tudi sam, v imenu civilne zaščite, podelil priznanje za ohranjanje tradicije gasilstva in civilne zaščite. Prijetno sejno sobo je dodobra napolnil zvok harmonike Nika Polesa in Matica Štavarja. Zahvalo je društvo podelilo tudi Vladimirju Ukoviču, avtorju slike sv. Florjana. Program se je nadaljeval na odru zunaj, saj je sledila uradna otvoritev gasilskega doma. Oder je bil ob modernem domu postavljen v duhu časa izpred 100 let, na njem je kraljevala velika povečava prve ohranjene fotografije iz leta 1908–13, na kateri so matarski gasilci fotografirani ob požarni brizgalni s konjsko vprego in dvema kolesoma, pravim razkošjem za tisti čas. Vesna Rems je oder izvirno dopolnila s starimi kosi gasilske opreme. 

Ožjemu zboru na seji se je tu pridružila množica obiskovalcev, ki so želeli z gasilci proslaviti ta velik dogodek in si uradno otvorjen dom tudi ogledati. Povezovalec je program pričel z branjem odlomka iz starodavne listine iz leta 1910, ki priča o obstoju PGD Materija. Zatem je spregovoril župan Občine Hrpelje – Kozina Zvonko Benčič Midre. Ob tej priložnosti je izrazil ponos in veselje, ki ga čuti kot župan, ker ima v svoji občini tako društvo, na katerega lahko vedno računamo. Na slovesnosti ob otvoritvi doma smo lahko ponovno slišali Hrušiške fante, ki so nas z izbranimi pesmimi ponesli v preteklost in spomnili na nekdanje vrline. Na slavnostnem odru je spregovoril predsednik PGD Materija Valter Fabjančič in izpostavil: »Današnji dan bo v zgodovini Prostovoljnega gasilskega društva Materija zaznamovan kot dan uresničitve dolgoletnih želja številnih generacij gasilcev in krajanov Matarskega podolja«. Nato je opisal potek postopka izgradnje doma, pri čemer ni mogel skriti veselja nad odličnim sodelovanjem z občino, izvajalci in vsemi, ki so jih v zadnjem letu brezkompromisno podprli. 

Sledil je krajši skeč mladih gasilcev, ki so nam prikazali vsakdanji prizor iz življenja matarske družine. Gasilci so veliko odsotni od doma, žene pa jih ta čas mirno opravljajo in se jezijo nad njimi, kar je idealno za pričetek požara, saj navadno v svoji ihti pozabijo na pristavljen lonec. In seveda! Kdo je pri roki, ko zagori? Gasilci! Tudi tokrat se zgodba srečno konča in žene so srečne, da imajo gasilce za može. 

Ob tej priložnosti sta spregovorila tudi poveljnik Civilne zaščite RS Miran Bogataj in predsednik KS Materija Mitja Škerjanc. PGD Materija je pred otvoritvijo doma še izkoristilo priložnost in podelilo Občini Hrpelje – Kozina in občinskem svetu zahvalo za izgradnjo novega gasilskega doma. V imenu občine je zahvalo sprejel župan Zvonko Benčič Midre, v imenu občinskega sveta pa Damijan Segulin. Zatem se je pred začudene ljudi pripeljal nenavaden možic na prastarem kolesu. Izkazalo se je, da gre za starega gasilca (oz. preoblečenega mladega gasilca Sandija Fabjančiča, ki se je za to vlogo opremil z eksponati Gasilskega muzeja iz Metlike), ki je iz daljne Avstralije iz 30. let prejšnjega stoletja pripeljal velik star ključ, ki »da je za neko novo lopo«. Izročil ga je županu Zvonku Benčiču Midretu in iz njegovih rok je predsednik Valter Fabjančič prevzel ključ in s tem gasilski dom. Župan mu je na dušo položil skrb za nov objekt. Predsednik je po protokolu s slovesno obljubo prevzel objekt v oskrbo in ga takoj zatem izročil izbranemu upravitelju doma Marku Renku, ki se je zahvalil za zaupano mu skrb in obljubil, da bodo gasilci PGD Materija vestno upravljali z novim gasilskim domom in opremo. Zatem je dom blagoslovil domači župnik Vid Premrl. Sledilo je še zadnje dejanje otvoritve doma: rezanje traku, za kar je čast pripadla najstarejšemu gasilcu Alojzu Kljunu in najmlajši članici Lani Grk. V vsesplošnem veselju je sledil ogled doma. Prav posebna pozornost obiskovalcev je bila namenjena novi in pomembni pridobitvi, spominski sobi – muzeju PGD Materija. To je tudi prvi »muzej« v naši občini, ki je namenjen vsem, ki si želijo ogledati gasilske predmete in zgodovino matarskega gasilskega društva. 

Ta dan je v Materiji kar mrgolelo gasilcev, gasilskih uniform in vozil, takih in drugačnih. Mrzlično so se pripravljali na slovesno parado, ki je vodila natanko po isti poti kot leta 1954. Pričela se je pred šolo v Materiji, potekala po glavni cesti, ki je bila v ta namen zaprta za 15 minut, in se končala pri gasilskem domu. Nasproti gasilskega doma je stala častna loža, na kateri je v času parade že sedel slavnostni gost, minister za obrambo Karel Erjavec. Poleg njega so sedeli še predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren, poveljnik Civilne zaščite Slovenije Miran Bogataj, župan Zvonko Benčič Midre, predsednik Kraške gasilske zveze Božo Marinac in poveljnik Boris Budal, direktor Zveze gasilskih društev Igor Bole, poveljnik ZGRS Drago Počkar, direktor Gasilske brigade Koper Vili Bržan, vodja postojnske izpostave Uprave za obrambo Republike Slovenije Štefan Majcen, poveljnik Civilne zaščite Občine Hrpelje – Kozina Robert Kastelic ter predsednik PGD Materija Valter Fabjančič in poveljnik Igor Šiškovič. 

V paradi so sodelovali čisto vsi matarski gasilci, vključno z najstarejšimi na starodavni brizgalni; korakali so praporaši prostovoljnih gasilskih društev iz Senožeč, Sežane, Komna, Ilirske Bistrice, Dola, Izole, Postojne, Sežane, Povirja, Lokve, Podgrada, Podnanosa, Ormoža, Pobegov – Čežarjev, Divače, Štjaka, Knežaka in Spodnje Idrije, predstavniki Kraške gasilske zveze, Javnega zavoda Gasilska brigada Koper ter gasilci iz Škalnice in Brega. Sodelovalo je 18 vozil, med njimi manjša in večja gasilska vozila za gašenje požarov v naravi, večja za gašenje stavbnih požarov, gasilske cisterne, tehnično vozilo z dvigalom za reševanje nesreč in drugih nezgod, avtolestev za gašenje in reševanje ljudi z višine in komandno vozilo civilne zaščite. V povorki so sodelovale tudi mažoretke iz Povirja po taktih Brkinske godbe 2000. 

Osrednja slovesnost se je pričela ob 18.00 uri in prireditveni prostor, čeprav največji, kar jih je tod v bližini, je bil premajhen za vse. Pričeli smo s poklonom naši domovini, s himno. Program so oblikovali MoPZ Slavnik, Brkinska godba 2000 in Hrušiški fanti. Na odru pa so se zvrstili številni govorniki. Najprej sta vse zbrane na ta slavnostni dan pozdravila predsednik Valter Fabjančič in prvi mož občine, župan Zvonko Benčič Midre, zatem pa je spregovoril slavnostni govornik Karel Erjavec. Na oder sta stopila tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren, ki je društvu izročil odlikovanje GZ Slovenije, in poveljnik CZ RS Miran Bogataj, ki je društvu podelil srebrni znak civilne zaščite. V imenu društva je odlikovanje prevzel predsednik Valter Fabjančič. 

Sledil je trenutek, ki ga je marsikdo že težko čakal: prevzem novega vozila. Društvo je uspelo vozilo v celoti opremiti za gasilsko delo s pomočjo sponzorjev, ki so se hitro odzvali prošnji za finančno pomoč: GOLD Club d.o.o., ATECH ELEKTRONIKA d.o.o., CPK d.d., Banka Koper d.o.o., GODINA d.o.o. in Mitja Bolčič s.p. V zahvalo jim je društvo javno izročilo posebno zahvalo, prav tako tudi Občini Hrpelje – Kozina, ki je vozilo kupila. Prevzem vozila je potekal po gasilskem protokolu s poveljevanjem poveljnika. Tako kot pri domu je najprej župan Zvonko Benčič Midre predsedniku društva izročil ključe vozila, ta pa jih je predal prvemu vozniku Juljanu Renku, ki se je zahvalil in obljubil, da bo vestno upravljal z vozilom in opremo. Renko je vozilo prižgal in vključil sirene, s čimer je bilo vozilo uradno predano namenu. Župnik Vid Premrl je vozilo tudi blagoslovil. Val navdušenja se je razlil po prireditvenem prostoru, poveljnik je lahko razpustil strjeno četo gasilcev in praporščakov in povezovalec je vse povabil na bližnji travnik, kjer smo počakali prihod vojaškega helikopterja. Vsi se radi ozremo v nebo, ko slišimo brnenje, pogled na helikopter iz neposredne bližine pa je še toliko veličastnejši. Marsikdo si ga je pogledal tudi od znotraj in se ob njem fotografiral. 

Uradnemu slavnostnemu delu je sledila prava »žurka« z Navihanimi lisjaki in Kingstoni do zgodnjih jutranjih ur. Vrtelo se je staro in mlado. Čeprav utrujeni, so bili člani PGD Materija srečni, da se je osrednji dan uspešno zaključil. 

Nedelja, 10. avgusta, je bila posvečena povezovanju med društvi, zvrstile so se razne predstave – ta dan je bil namenjen smehu in tudi najmlajšim za ustvarjanje. Ti so se odzvali v velikem številu in organizatorji so likovni ex-tempore razdelili v tri starostne kategorije. Na koncu so tudi podelili priznanja za najboljša dela, ki so jih prejeli Nika Ivanovič, Tina Zec in Klemen Benčič, čisto vsi udeleženci pa so prejeli sladkarije. Z otroci so ustvarjala dekleta Medobčinskega društva prijateljev mladine, končno komisijo, ki je dela ocenjevala, pa so sestavljali Vladimir Ukovič, Tina Babuder in Iris Zadnik. Ob 17.00 uri so gasilci pripravili prikaz reševanja v prometnih nesrečah, kar so si obiskovalci z zanimanjem ogledali. Prikaz sta strokovno komentirala podpoveljnik PGD Materija David Fabjančič in poveljnik Kraške gasilske zveze Boris Budal. V »nesreči« sta trčila avta, pri čemer se je eden prevrnil na bok in je voznico vrglo iz avta, kjer je obležala v nezavesti. Odpeljali so jo reševalci. Avto je kmalu zagorel, tako da je bila potrebna intervencija gasilcev. V drugem avtu je bil voznik ukleščen, tako da so gasilci morali posredovati in avto razrezati ter voznika po navodilih reševalcev izvleči iz vozila. 

Na stojnicah so se na izvirne načine prikazala razna društva v domači občini: Folklorna skupina Brkini, MoPZ Slavnik, Navihani lisjaki, Koronarno društvo Slovenske Istre, Krasa in Brkinov – Enota Hrpelje, KTŠD Glinščica Klanec, Zgodovinsko društvo Hrpelje, TD Dimnice Slivje, Planinsko društvo Hrpelje, Jamarsko društvo Hrpelje – Kozina in Balinarski klub Gradna Obrov. Stojnico je postavila tudi Zdravstvena postaja Hrpelje in obiskovalcem na željo izmerila krvni sladkor, holesterol, tlak, indeks telesne mase, višino in težo. Treba je povedati, da je imel najstarejši gasilec Alojz na tretji dan praznovanja manj kot 5 sladkorja. 

Folklorna skupina Brkini je posebej za ta dan pripravila igrico »Kako se je vse skupaj začelo pred sto leti«. Po zanimivi in izvirni predstavi smo se nasmejali Tiljotu Frtacinu, zatem pa še Preščanom, ki so tudi pripravili posebno verzijo njihove letošnje predstave. Zvečer je podelitvi priznanj najboljšim slikarjem sledila še neumorna fešta s Primorskimi fanti. 

Posebno presenečenje so pripravili otroci, ki so izvedli pravo gasilsko vajo, na kateri je bil tarča njihov mentor Sandi. 

Kakšno je bilo počutje krajanov Materije v ponedeljek, si lahko samo predstavljamo, zagotovo pa so v srcu čutili srečo in čisto zadovoljstvo, saj so Dnevi gasilstva v celoti uspeli.

 

 

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com