O društvu
PGD MATERIJA
PGD Materija je edino in osrednje gasilsko društvo v Občini Hrpelje - Kozina. Spada v III. kategorijo gasilskih enot, organizacijsko pa je vključeno v Kraško gasilsko zvezo. V skladu s pogodbo o opravljanju gasilske javne službe opravlja naloge zaščite in reševanja ob vseh naravnih ter drugih nesrečah na območju Občini Hrpelje - Kozina, ki obsega 39 naselij na 195 km² površine. Od leta 2016 je vključeno tudi v sistem gasilskih enot širšega pomena za izvajanje tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu (GEŠP-0) ter nabor t. i. portalnih gasilcev. Poleg tega operativci PGD Materija, v skladu s podpisanim dogovorom z Zdravstvenim domom Sežana in načrtom aktiviranja, od leta 2013 posredujejo tudi ob nenadnih zastojih srca ter drugih nujnih stanjih, kjer je potrebno takojšnje nudenje prve pomoči. Letno tako operativna enota posreduje na približno 70 do 100 različnih intervencijah. V društvo je včlanjenih 178 članic in članov vseh starostnih kategorij. Operativna enota šteje 48 gasilcev, poseben pomen pa daje društvu preko 40 mladih gasilcev (osnovnošolskih otrok), s katerimi se aktivno ukvarjajo mentorji mladine. PGD Materija se redno udeležuje vseh gasilskih tekmovanj na zveznem, regijskem in državnem nivoju, posebno pozornost pa namenja tudi usposabljanju v prvi pomoči. Največji tekmovalni uspeh je doseglo leta 2011, ko je ekipa prve pomoči PGD Materija osvojila naslov državnih prvakov in se naslednje leto na Irskem udeležila evropskega tekmovanja. Dosežen rezultat je pomenil zgodovinski trenutek tudi za celotno slovensko gasilstvo, saj se je prvič zgodilo, da je ekipa gasilcev zmagala na državnem tekmovanju in zastopala Slovenijo na evropskem tekmovanju v prvi pomoči. Pomemben mejnik v delovanju PGD Materija predstavlja leto 2008, ko je ob 100. obletnici prevzelo v uporabo nov gasilski dom, opremljen z vso potrebno notranjo in zunanjo infrastrukturo. Sicer pa je društvo v zadnjem 10 letnem obdobju popolnoma prenovilo tudi vozni park, ki ga trenutno sestavlja šest sodobno opremljenih gasilskih vozil (HTRV-1, GVGP-1, GVGP-2, GCGP-1, GVC 24/50 in GVM-1) ter priklopnik za prevoz opreme.
Občina Hrpelje - Kozina
Na križišču cest, ki vodijo iz Trsta proti Reki in iz Ljubljane proti Kopru, se na 196 kvadratnih kilometrih razprostira Občina Hrpelje - Kozina. Občina leži na zanimivem stičišču treh svetov: Brkinov, Čičarije in Malega Krasa ter meji na Italijo in Hravško. Čez njeno območje poteka avtocestna in železniška povezava. Gospodarski razvoj v občini se koncentrira v Obrtno industrijski coni Hrpelje, ki zavzema 150.000 kvadratnih metrov zemljišča in leži vzhodno od Železniške postaje Kozina. Industrijska cona s svojo ugodno geografsko lego postavlja dobre temelje številnim gospodarskim družbam z najrazličnejšimi dejavnostmi, saj v njej trenutno posluje preko 30 podjetij. Na območju občine prebiva nekaj manj kot 5000 prebivalcev. PGD Materija

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com